Quyền được di dân

và quyền không di dân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quyền được di dân và quyền không di dân.

Vatican (Zenit 23/12/2003) - Cũng trong sứ điệp nhân Ngày Thế Giới về Người Di Dân và Tị Nạn, ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra nhận định của ngài về quyền được di dân và quyền không di dân.

ÐTC giải thích trong sứ điệp như sau: "Việc kiến tạo những điều kiện hòa bình cụ thể, cho người di dân và tị nạn, cũng có nghĩa là dấn thân nghiêm chỉnh bảo vệ quyền của người không di dân... Ðó là quyền được sống trong hòa bình và nhân phẩm được tôn trọng, ngay tại nguyên quán của mình. Nhờ qua sự quản trị của chính quyền địa phương và quốc gia, qua thương mại công bằng và qua sự hợp tác quốc tế trong tinh thần liên đới, mỗi một quốc gia cần được tạo điều kiện, để đảm bảo cho dân cư của quốc gia đó, ngoài quyền tự do bày tỏ tư tưởng và di chuyển, còn được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản". Cụ thể, Ðức Gioan Phaolô II đã nêu những nhu cầu như: thực phẩm, nhà ở, giáo dục, mà trong trường hợp những nhu cầu này không được thỏa mãn, nhiều người sẽ bị buộc phải di dân".

Liên quan tới quyền được di dân, trích dẫn số 30 và số 33 trong thông điệp "Mẹ và Thầy" (Mater et Magistra) của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII, --- nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 --- Ðức Gioan Phaolô II nói rằng nền tảng cơ bản của quyền được di dân này là nguyên tắc "những tài nguyên của thế giới" là để cho tất cả mọi người được hưởng dùng"... Dĩ nhiên là quyền này cũng phải được thích ứng theo luật lệ của chính quyền tiếp nhận người di dân, trong sự tôn trọng phẩm giá và nhu cầu của các gia đình di dân. Về điểm này, đã có những thỏa thuận quốc tế để bảo vệ những người di dân, cũng như những người muốn xin tị nạn tại một quốc gia khác. Và những thỏa thuận có thể được sửa đổi cho hoàn hảo hơn".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page