Âu Châu cần

những vị thánh và chứng nhân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Âu Châu cần những vị thánh và chứng nhân.

Vatican (Zenit 22/12/2003) - Cũng trong dịp gặp gỡ với các cộng sự viên của ngài, ÐTC đã nhắn nhủ rằng, trung thành với Ðức Kitô là đóng góp quan trọng nhất mà người kitô có thể làm để kiến tạo một Âu Châu mới.

Nhắc lại điều mà ngài đã nhiều lần kêu gọi trong năm nay là Âu Châu nên khôi phục lại cội rễ kitô của mình, ÐTC đã nói như sau: "Hỡi Âu Châu! Tôi không thể không nhận thấy rằng lục địa Âu Châu đã sống trong năm nay và tiếp tục sống trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử, giữa lúc biên giới Âu Châu được mở rộng để đón nhận những dân tộc và quốc gia khác. Ðiều quan trọng là Âu Châu, được phong phú hóa qua hàng bao thế kỷ với kho tàng của đức tin Kitô, cần nhìn nhận và làm sống lại cội rễ kitô này. Trên hết cả, sự trung thành với Ðức Kitô và Tin Mừng là đóng góp quan trọng nhất mà các kitô hữu được kêu gọi thực hiện để xây dựng một Âu Châu mới. Ðiều trước tiên mà Âu Châu cần có là những vị thánh và những chứng nhân... những mẫu gương đáng được noi theo. Mẹ Têrêsa thành Calcutta là mẫu gương đủ để chúng ta nhớ và noi theo, mẫu gương của người Samaritano nhân lành, đã trở thành sứ giả của tình yêu và hòa bình cho tất cả mọi người, có hay không có đức tin.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page