Dấn thân của ngày nay

là giáo dục hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dấn thân của ngày nay là "giáo dục hòa bình".

Vatican (Zenit 22/12/2003) - Trước mối đe dọa sự sống chung của con người trên thế giới, thì dấn thân hàng đầu của ngày nay là giáo dục và làm chứng cho hòa bình.

Ðó là kết luận được ÐTC Gioan Phaolô II nhắn gửi tới tất cả các cộng sự viên của ngài trong giáo triều Roma, nhân dịp cuộc gặp gỡ vào hôm thứ Hai (22/12/2003) tại Tòa Thánh để ôn lại các biến cố trong giáo hội và thế giới trong năm 2003. ÐTC nói như sau: "Trở thành chứng nhân của hòa bình, giáo dục hòa bình, đó là dấn thân cấp thiết hơn bao giờ hết trong thời đại của chúng ta ngày nay, một thời đại trong đó những nguy cơ và mối đe dọa sự chung sống hòa bình của con người đang tiếp tục tập hợp nơi chân trời... Hòa bình tiếp tục là điều khả thi ngày nay, và, nếu có thể hòa bình là một bổn phận. Xin Chúa Hài Ðồng của Bethlehem, Ðấng mà chúng ta chuẩn bị đón tiếp trong mầu nhiệm của Giáng Sinh, mang đến cho thế giới hồng ân quí giá là hòa bình".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page