Cuốn Phim

Cuộc Thương Khó (The Passion)

đã được trình chiếu cho

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuốn Phim "Cuộc Thương Khó" (The Passion) đã được trình chiếu cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Tin Roma (Apic 18/12/2003) - Trích dẫn nguồn tin từ Vatican, tạp chí  có tên gọi là "Phóng Viên Công Giáo Toàn Quốc" (National Catholic Reporter) xuất bản tại Hoa Kỳ, đã quả quyết rằng Ðức Gioan Phaolô II đã xem riêng cuồn phim "Cuộc Thương Khó" do Ông Mel GIBSON thực hiện, và ngài đã đánh giá tốt cuốn Phim nầy.

Ðược biết cuốn phim "Cuộc Thương Khó" của Mel GIBSON, tường thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, và hiện bị  nhiều lời phê phán tiêu cực, nhất là bởi một tổ chức bên Hoa Hỳ cho rằng cuồn Phim có tinh thần bài do thái, và kết tội người do thái có trách nhiệm trong vụ lên án tử Chúa Giêsu.

Vào đầu tháng 12 năm 2003, Ðại Hội Phim Ảnh được tổ chức tại Vatican theo chủ đề "Chúa Giêsu trong Phim Ảnh", đã dự trù trình chiếu cuốn phim nầy, nhưng vào phút chót đã rút lại chương trình.

Nhà thực hiện cuốn phim, Ông Mel GIBSON cho biết là sẽ thay đổi vài đoạn trong phim, và ngày chính thức để trình chiếu cuốn phim "Cuộc Thương Khó" cho công chúng là ngày 25 tháng 2 năm 2004, đúng ngày thứ tư lễ tro, bắt đầu Mùa Chay trong Phụng Vụ Giáo hội Công giáo.

 

(Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page