Các cơ sở tôn giáo

được hoàn trả cho cố chủ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cơ sở tôn giáo được hoàn trả cho cố chủ.

Iraq (Baghdad) (Zenit 17/12/2003) - Hội Ðồng Quản Trị Iraq đã quyết định hoàn trả các trường tôn giáo và nơi thờ phượng đã bị chính quyền Saddam Hussein tịch thu.

Tin này đã được hãng tin Á Châu, trụ sở tại Ý, loan đi sau cuộc phỏng vấn với một giới chức giáo hội tại Iraq. Quyết định này đã có từ ngày 5 tháng 11 năm 2003 nhưng chỉ mới được công bố. Hội Ðồng Quản Trị Iraq cũng quyết định là người Kitô và Hồi Giáo phải được hưởng sự tự do để điều hành các cơ sở giáo dục. Qua quyết định số 87, Hội Ðồng Quản Trị Iraq hủy bỏ tất cả các khoản luật trước đây dẫn tới việc tịch thu, đóng cửa hay sát nhập các cơ sở giáo dục của các tôn giáo. Ðiều này có nghĩa là các cơ sở bị tịch thu sẽ được hoàn trả lại cho cố chủ. Quyết định này sẽ được đưa vào hiến pháp tương lai của Iraq, đảm bảo quyền tự do điều hành các cơ sở giáo dục cho người kitô cũng như hồi giáo.

Dưới thời Saddam Hussein, tất cả đều bị quốc hữu hóa, nay thì quyền tự do giáo dục được đảm bảo. Iraq và Jordan là hai quốc gia nơi có đa số dân theo hồi giáo có những luật lệ tự do cho ngành giáo dục. Những vụ tịch thu các trường học và cơ sở tôn giáo tại Iraq bắt đầu từ tháng 3 năm 1975. Vào lúc đó Iraq có khoảng 80 trường học và đại học, trong số này 34 trường là của kitô giáo. Sau quyết định này của Hội Ðồng Quản Trị Iraq, sẽ có khoảng 15 trường học được trả lại cho Giáo hội Công giáo tại Iraq.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page