Phân tích về khủng bố

điểm nổi bật trong sứ điệp hòa bình

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phân tích về khủng bố, điểm nổi bật trong sứ điệp hòa bình của ÐTC Gioan Phaolô II.

Vatican (Zenit 17/12/2003) - Ðiểm nổi bật trong sứ điệp hòa bình của ÐTC Gioan Phaolô II cho ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2004, là những phân tích của ngài về nạn khủng bố.

Ðó là nhận định của Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đưa ra trong cuộc họp báo giới điệu sứ điệp tại Vatican vào hôm thứ Ba (16/12/2003). Ngài nói với các ký giả trong cuộc họp báo như sau: "Trong cuộc chiến chống khủng bố, ÐTC Gioan Phaolô II đưa ra hai nhận định quan trọng, nhận định thứ nhất có tính cách chính trị và giáo dục; nhận định thứ hai liên quan đến công pháp quốc tế". Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh trong sứ điệp của ngài rằng cần phải loại trừ những nguyên nhân gốc rễ của những tình huống bất công mà từ đó đôi khi phát sinh những hành động khủng bố đẫm máu nhất. ÐTC quả quyết rằng, giáo dục được khích lệ bởi sự tôn trọng sự sống con người trong mọi hoàn cảnh là điều kiện thiết yếu để giải quyết nạn khủng bố. Về nhận định thứ hai của Ðức Gioan Phaolô II liên quan đến luật pháp quốc tế, Ðức Hồng Y Martino giải thích như sau: "Cũng cần phải thể hiện tình yêu trong luật pháp quốc tế. Luật quốc tế không bao giờ có thể tách rời ra khỏi những trách nhiệm luân lý và đạo đức. Áp dụng luật quốc tế không có nghĩa là áp dụng luật của kẻ mạnh nhất".

Nhiều lần trong cuộc họp báo, Ðức Hồng Y Martino nhấn mạnh tới giá trị vững chắc của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc. Ngài cho biết thêm là các vị Giáo Hoàng thời nay của Giáo hội Công giáo đều có ước muốn cải tổ Liên Hiệp Quốc. Ðức Hồng Y Martino giải thích thêm như sau: "ÐTC tin rằng cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện. Các chính phủ dân chủ biết rõ rằng việc sử dụng võ lực chống khủng bố không thể biện minh cho việc chối bỏ các nguyên tắc của một quốc gia có luật pháp. ÐTC nhắc lại điều thường bị bỏ quên: đó là chỉ có hai trường hợp ngoại lệ để sử dụng võ lực: trước hết là quyền tự vệ; và quyền nầy cần được thực thi tùy theo nhu cầu và mức độ tương xứng với sự gây hấn; và trường hợp thứ hai khi việc sử dụng võ lực được quyết định trong một hệ thống an ninh chung. Ðây là công tác được giao cho Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, với những trách nhiệm và khả năng trong những vấn đề liên quan đến duy trì hòa bình".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page