Vài Nét giới thiệu Sứ Ðiệp

của ÐTC Gioan Phaolô II

cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình

mùng 1 tháng Giêng năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Nét giới thiệu Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình mùng 1 tháng Giêng năm 2004.

(Radio Veritas Asia 17/12/2003) - Sáng Thứ Ba 16 tháng 12 năm 2003, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh  đặc trách Công Lý và Hòa Bình, cùng với những cộng tác viên gần gủi của ngài tại Hội Ðồng Tòa Thánh, --- Tổng Giám Mục Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký, Ðức Ông Frank Dewane, phụ tá Tổng Thư Ký, --- đã giới thiệu cho giới báo chí Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình, mùng 1 tháng Giêng năm 2004. Sứ điệp có chủ đề là: "Giáo Dục Cho Hòa Bình, Một sự dấn thân luôn luôn thời sự."

Giải thích lý do tại sao ÐTC đã chọn chủ đề nầy, Ðức Hồng Y Martino đã nói như sau:

"Chủ đề được đề nghị cho suy tư của mọi thành phần giáo hội cũng như  của những người thiện chí là: Giáo Dục cho Hòa Bình, một dấn thân luôn luôn thời sự. Trước những vấn đề trầm trọng liên quan đến Hòa Bình và sự an ninh của những ngày chúng ta sống, ÐTC muốn đề nghị một điều đặc biệt thuộc về sứ mạng của Giáo Hội: đó là trách vụ giáo dục và huấn luyện lương tâm con người. Với giáo huấn xã hội có từ lâu về hòa bình, Giáo Hội, "chuyên viên về tình nhân loại", luôn luôn nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ đến trách vụ căn bản giáo dục cho hòa bình, trong ý thức rằng, chỉ những con người và những dân tộc được huấn luyện, trên bình diện tinh thần và văn hóa, (được huấn luyện) theo những giá trị hòa bình, mới có khả năng thực hiện hòa bình".

Ðức Hồng Y cũng cho biết rằng, trong sứ điệp Hòa Bình năm 2004, ÐTC muốn nói đến công pháp quốc tế trong một khung cảnh rộng rải hơn, là khung cảnh về giáo dục cho hòa bình. ÐTC nhấn mạnh đến sự đóng góp mà Gíao Hội Công Giáo có thể cống hiến cho nhân loại. Ðó là sự đóng góp trên bình diện giáo dục và huấn luyện. Nơi số 3 của sứ điệp, ÐTC đã viết như sau: "Chúng ta, những người kitô, chúng ta cảm thấy sự dấn thân giáo dục chính bản thân và những kẻ khác cho Hòa Bình như thuộc về chính sứ mạng của tôn giáo chúng ta."

Sứ điệp Hòa Bình năm 2004 mở đầu với lời kêu gọi tất cả những ai bị cám dỗ dùng đến bạo lực, hãy dừng lại suy nghĩ rằng Hòa Bình là điều có thể thực hiện, và, nếu được, còn là một bổn phận nữa. Có những mức độ trách nhiệm khác nhau trong công cuộc xây dựng hoà bình: mức độ chính trị, khoa học và văn hóa, giáo dục và khía cạnh liên quan đến lương tâm, nhất là khi người đó bị cám dỗ xử dụng bạo lực khủng bố để giải quyết những vấn đề và những xung đột.

Sau lời kêu gọi nhập đề, Sứ Ðiệp Hòa Bình nhắc lại giáo huấn của Giáo Hội về Hòa Bình qua các sứ điệp cho ngày quốc tế Hòa Bình hằng năm, từ thời Ðức Phao Lô VI cho đến nay. Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần đầu tiên vào năm 1968.  Và sứ điệp Hòa Bình năm 2004 là sứ điệp Hòa Bình thứ 36. Ðức Gioan Phaolô II nói lên lòng khâm phục đới với vị tiền nhiệm ngài là Ðức Phaolô VI, người đã có sáng kiến thiết lập Ngày Hòa Bình Thế Giới vào ngày 1 tháng Giêng hằng năm, và có công vạch ra con đường có giá trị nhất để đóng góp cho việc xây dựng hòa bình. Con đường nầy đã được các quốc gia cũng như  cộng đồng quốc tế đánh  giá cao.

Ðức Hồng Y Martino đã trình bày tiếp như sau:

"Từ bản văn của Sứ Ðiệp, người ta có thể dễ dàng ghi nhận ý thức trọn vẹn về một vai trò đầy trách nhiệm để cổ võ nền Hòa Bình, cũng như  mối quan tâm mục vụ để gia tăng thêm những cố gắng trong lãnh vực nầy. Mối quan tâm nầy đã được làm nổi bật nhân dịp kỷ niệm 25 năm triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đã xem sự dấn thân cho Hòa Bình như là một trong những điểm quan trọng của thừa tác vụ của Ngài. ÐTC Gioan Phaolô II có niềm xác tín sâu xa rằng: Hòa Bình không phải chỉ là vấn đề có tầm mức chính trị, mà còn có chiều kích tôn giáo nữa. ÐTC Gioan Phaolô II đã quả quyết trong sứ điệp Hòa Bình năm 2004, như sau: "Trong 25 năm giáo hoàng mà Thiên Chúa đã cho phép tôi trải qua, Tôi đã không ngừng lên tiếng trước toàn thể giáo hội và thế giới, để mời gọi tất cả những kẻ tin, và mọi người thiện chí hãy chấp nhận công cuộc Hòa Bình như là việc của chính mình, để góp phần thực hiện điều thiện hảo đầu tiên nầy --- là hòa bình ---, và như thế bảo đảm cho thế giới có được một thời đại tốt hơn, trong sự chung sống an ninh và trong sự kính trọng lẫn nhau." (số 1)

Từ nay chúng ta có thể nói rằng Ngày quốc tế Hòa Bình, được thiết lập do bởi trực giác giác tốt của Ðức Phaolô VI, và với sự đóng góp tiếp theo của Ðức Gioan Phaolô II, đã trở nên "như  là tài nguyên" cho toàn thể nhân loại.

Ðặc biệt nơi các số 2 và 3 của sứ điệp Hòa Bình năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại tất cả những chủ đề của các Sứ Ðiệp Hòa Bình từ khởi đầu cho đến nay. Tất cả các sứ điệp Hòa Bình, khi được tổng hợp lại, kết thành một giáo lý về Hòa Bình, một giáo huấn dễ hiểu, đối với những ai đã có tâm hồn sẵn sàng, nhưng đồng thời cũng là một giáo huấn rất đòi hỏi đối với những ai nhạy cảm về số phận của nhân loại.

Chúng ta sẽ còn nói nhiều hơn về nội dung của Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 2004 trong một bài khác vào những giờ phát thanh kỳ sau. Kính chào quý vị.

 

(Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page