Các Giám Mục Hoa Kỳ ca ngợi

dự luật cấm kỳ thị nhân viên y tế

không muốn hợp tác phá thai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ ca ngợi dự luật cấm kỳ thị nhân viên y tế không muốn hợp tác phá thai.

Hoa Kỳ (Washington) (Zenit 16/12/2003) - Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa lên tiếng ca ngợi một dự luật của hạ viện Hoa Kỳ nhắm bảo vệ các nhân viên và cơ quan y tế không muốn hợp tác trong các vụ phá thai.

Bà Cathy Ruse, nữ phát ngôn viên của Ủy ban đặc trách các hoạt động Bảo Vệ Sự Sống của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, nói rằng quốc hội Hoa Kỳ nay lại có thêm một cơ hội nữa để bảo vệ những nhân viên y tế không muốn hợp tác vào các vụ phá thai. Tuần trước dân biểu Mike Bilirakis, thuộc đảng Cộng Hòa đã đệ trình dự luật này lên hạ viện. Dự luật này đã được thông qua vào năm 2002 nhưng chưa trở thành luật vì nhiều lý do. Nay một dự luật tương tự cũng được nghị sĩ Judd Gregg đệ trình lên thượng viện. Dự luật này là nhắm chống lại những nỗ lực hiện giờ buộc các công ty bảo hiểm sức khỏe phải gánh chịu phí tổn cho những phụ nữ có bảo hiểm muốn phá thai.

Hiện tại, chính phủ liên bang Hoa Kỳ có đạo luật bảo vệ các cơ quan y tế nếu những cơ quan này không muốn thực hiện những vụ phá thai hay phải gánh chịu phí tổn phá thai, tuy nhiên đạo luật này được hiểu là chỉ dành cho các bác sĩ mà thôi trong khi bệnh viện, y tế và các nhân viên y tế khác thì không được bảo vệ khỏi sự kỳ thị. Phê bình về điểm này, bà Cathy Ruse nói thật là một sự mâu thuẫn khi những người cổ võ quyền chọn lựa phá thai lại chối bỏ quyền của các nhân viên y tế quyền chọn lựa không hợp tác vào những vụ phá thai.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page