Ðức Tổng Giám Mục St Louis Hoa Kỳ

không hối tiếc

về lá thư gửi dân biểu công giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục St Louis Hoa Kỳ không hối tiếc về lá thư gửi dân biểu công giáo.

Hoa Kỳ (Wisconsin) (Zenit 15/12/2003) - Ðức Cha Raymond Burke, Tổng Giám Mục St. Louis thuộc bang Wisonsin bên Hoa Kỳ, nói rằng ngài không hối tiếc về việc gởi thơ cho các dân biểu người công giáo, với lời cảnh cáo là họ nên bỏ phiếu sao cho phù hợp với đức tin mà họ tuyên xưng.

Trong lá thư này, ngài khuyến cáo các dân biểu công giáo là họ không nên rước lễ nếu họ bỏ phiếu ủng hộ những dự luật cho phép phá thai và các vấn đề khác đi ngược lại với đức tin công giáo. Theo Ðức Tổng Giám Mục Burke, trong tư cách là một Giám Mục bổn phận của ngài là phải lên tiếng để nhắc nhở các tín hữu. Tuy nhiên lá thư của ngài gửi cho các vị dân biểu đúng ra là một lá thư riêng và không nên được trình bày cho công chúng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page