Ðức Gioan Phaolô II liệt kê

những điều kiện chính

cho hòa bình tại Thánh Ðịa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II liệt kê những điều kiện chính cho hòa bình tại Thánh Ðịa.

Vatican (Zenit 12/12/2003) - Một phần bài diễn văn của Ðức Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Qatar cạnh Tòa Thánh được dành để nói về những điều kiện chính cho hòa bình tại Thánh Ðịa. Theo ÐTC, hòa bình sẽ khó đạt được tại Thánh Ðịa, trừ khi cả 2 bên dính líu vào cuộc xung đột, chịu từ bỏ bạo động và chấp nhận đối thoại với nhau, một cuộc đối thoại đưa tới sự thừa nhận quyền của mỗi một con người.

ÐTC đã nói trong bài diễn văn của ngài như sau: "Tòa Thánh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhắc nhở cộng đồng quốc tế về bổn phận phải hành động cách cương quyết đối với các phe phái liên quan tới cuộc xung đột, để qua đó họ tự cam kết thương thuyết một cách trung thực... Sẽ không có hòa bình thực sự tại Thánh Ðịa nếu hai bên không từ bỏ bạo động, không có can đảm đối thoại để đưa tới việc thừa nhận quyền của mỗi một người được sống tự do trên lãnh thổ của họ. Ðây là chứng minh của lòng tôn trọng công lý và an ninh cho tất cả mọi người, cụ thể là xung quanh những nơi thánh thiêng của Thánh Ðịa. Xin cho ngày mà nhiều người mong đợi đến với vùng đất này, vùng đất được tất cả con cháu của tổ phụ Abraham quí mến. Xin cho hòa bình trở lại tại Thánh Ðịa.

Trước ngày tiếp đại sứ Qatar, Ðức Gioan Phaolô II cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Palestine và Israel có những hành động cụ thể cho hòa bình. Lời kêu gọi này của Ðức Gioan Phaolô II được đưa ra trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page