Ðức Hồng Y Hamao ủng hộ

triệu tập một Công Ðồng mới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Hamao ủng hộ triệu tập một Công Ðồng mới.

Vatican (AFP 10/12/2003) - Ðức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về Di Dân, phát biểu trong cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Tư (10/12/2003), rằng đã đến lúc giáo hội nên triệu tập một Công Ðồng Vatican mới để thảo luận về tương lai của Giáo hội Công giáo.

Ðức Hồng Y Hamao, người Nhật, đã nói với tuần báo công giáo "Gia Ðình Kitô" như sau: "Tôi tin là chúng ta cần có một Công Ðồng mới, để giải quyết vấn đề trao cho các giáo hội địa phương thêm quyền tự do để hoạt động hiệu quả". Theo Ðức Hồng Y Hamao, Thượng Hội Ðồng Giám Mục, các cuộc họp thường niên của các Giám Mục để thảo luận về những vấn đề tôn giáo cấp bách, thường khi không đi xa hơn, để mang lại những thay đổi thực sự trong cơ cấu và hoạt động của giáo hội. Những cuộc gặp gỡ như thế chỉ mang tính cách tham vấn và được lập đi lập lại. Công Ðồng cuối cùng của Giáo hội Công giáo là Công Ðồng Vatican II, diễn ra từ năm 1962 đến năm 1965, được coi là một biến cố trọng đại trong lịch sử giáo hội, đưa giáo hội bước vào thời đại mới. Ðức Hồng Y Hamao cũng bày tỏ suy nghĩ là Công Ðồng Vatican III sẽ là dịp để giáo hội có đáp ứng đối với những vấn đề liên quan tới đạo đức sinh học, những thay đổi trong gia đình ngày nay, cũng như cải tổ hệ thống giáo xứ trên toàn thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page