Bản dự thảo mới của

hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu

không đề cập kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bản dự thảo mới của hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu không đề cập kitô giáo.

Roma (Zenit 10/12/2003) - Bản dự thảo mới của hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu không có đoạn đề cập đến di sản kitô giáo.

Tin này đã được bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, xác nhận trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư (10/12/2003). Ý, hiện là chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu, sẽ đệ trình bản dự thảo này trong cuộc họp của các vị lãnh đạo chính phủ các nước thành viên, diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ trong hai ngày thứ Sáu 12/12/2003 và thứ Bảy 13/12/2003. Các vị lãnh đạo sẽ trực tiếp đưa ra quyết định về vấn đề này. Ðức Ông Aldo Giordano, thư ký liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu cho biết các Giám Mục Âu Châu kỳ vọng nhiều vào cuộc họp tại Brussels.

Ðức Ông Giordano cũng nêu bật điều khoản 15 của bản dự thảo hiến pháp trong đó đảm bảo sẽ có đối thoại thường xuyên và trong sáng giữa các cơ chế của Liên Hiệp Âu Châu với các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo. Ðây là một điểm khích lệ xét về mặt pháp lý.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page