Các nhà đạo đức sinh học Canada

muốn có luật bảo vệ bào thai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà đạo đức sinh học Canada muốn có luật bảo vệ bào thai.

Canada (Toronto)  (Zenit 8/12/2003) - Chính phủ Canada đang nghiên cứu dự luật nghiêm cấm nhân bản vô tính, nhưng vẫn cho phép việc hủy diệt các bào thai cho mục đích nghiên cứu.

Hai nhà đạo đức sinh học của Canada đã đưa ra lời cảnh cáo như trên, sau khi phê bình dự luật về sanh sản của quốc hội, có ký hiệu là C-13. Dự luật này được Hạ Viện Canada thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2003 và được gửi lên thượng viện để bỏ phiếu. Khóa họp của thượng viện kết thúc ngày 13 tháng 11 năm 2003 nhưng chưa có quyết định về dự luật này. Thượng viện Canada sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 12 tháng Giêng năm 2004. Bác sĩ William Sullivan và John Heng bày tỏ hy vọng là sự đình trệ trong việc thông qua dự luật này tại thượng viện là cơ hội để có những cuộc tranh luận và làm sáng tỏ những khuyết điểm trong dự luật.

Sau khi hạ viện Canada thông qua dự luật này, Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Canada đã ra một thông cáo xác định là tuy dự luật C-13 có những ưu điểm nhưng cũng không thiếu nhiều khuyết điểm cần phải được sửa đổi. Cụ thể nhất là điều khoản liên quan tới việc sử dụng các phôi thai cho việc nghiên cứu.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page