Hòa bình đòi hỏi

các giá trị tinh thần

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hòa bình đòi hỏi các giá trị tinh thần.

Hòa Lan (Maastricht) (Zenit 8/12/2003) - Trong thời đại của khủng bố, hành động cho hòa bình cần phải đi kèm với việc thăng tiến các giá trị tinh thần, tôn giáo và luân lý.

Trên đây là quan điểm được Ðức Ông Pietro Parolin đưa ra tại khóa họp của Hội Ðồng Các Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu, tổ chức tại thành phố Maastricht của Hòa Lan. Ðức Ông Parolin là thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh và là đặc sứ tại cuộc họp này. Mục đích cuộc họp trong hai ngày cuối tuần, thứ Sáu (5/12/2003) và Thứ Bảy (6/12/2003) là để Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu đề ra những chiến lược đối phó với mối đe dọa tới sự ổn định và an ninh trong thế kỷ 21. Theo Ðức Ông Parolin, để tránh có hành động đơn phương trong mọi hoạt động vì mục tiêu hòa bình thì cần phải có một sự đáp ứng chung, toàn diện và trong tinh thần hợp tác. Về phần mình, Tòa Thánh không bao giờ mỏi mệt để lập lại rằng những hoạt động để đảm bão hòa bình và ổn định cần phải đi kèm với sự dấn thân thăng tiến các giá trị tinh thần, tôn giáo và luân lý.

Ðức Ông Parolin cũng lập lại lời lên án của ÐTC Gioan Phaolô II trong nhiều dịp chống lại óc bài Do Thái, kỳ thị màu da, kỳ thị sắc tộc, đặc biệt là đối với những người du mục. Ngài nói như sau: "Ðiều cần thiết là phải dành những năng lực mới để giáo dục về sự chung sống và tin tưởng nhau, được kết chặt trong tinh thần tôn trọng đối với tôn giáo, lịch sự, văn hóa và các giá trị bên trong của con người... Tôn trọng căn cước và quyền của mỗi một sắc dân, cũng như đối với quyền tự do tôn giáo, đều là những đóng góp thiết yếu để đối phó với sự bất khoan nhượng và kỳ thị.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page