3 lý do tại sao

người trẻ sợ nhận ơn gọi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

3 lý do tại sao người trẻ sợ nhận ơn gọi.

Vatican (Zenit 9/12/2003) - Trong dịp tiếp kiến một nhóm các Giám Mục Pháp về thăm Tòa Thánh  theo luật định --- (ad limina) --- vào hôm thứ Sáu  (5/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô đã nêu ra 3 lý do tại sao những bạn trẻ khó có thể nhận lấy ơn gọi linh mục, đó là:

(1) sợ dấn thân, (2) không hiểu rõ thừa tác vụ linh mục là gì; và (3) thiếu quan hệ bằng hữu với Ðức Kitô.

Ðức Gioan Phaolô II giải thích từng lý do ngài đưa ra như sau:

(1) "Khó khăn đầu tiên của các bạn trẻ là sợ sự dấn thân dài lâu, họ sợ những rủi ro đứng trước một tương lại vô định, họ sống trong thế giới thay đổi với những ước muốn phù du, gắn liền với những thỏa mãn chóng qua. Ðiều này chắc chắn là một ngăn trở cho các bạn trẻ muốn dâng hiến mình cho ơn gọi linh mục. Trở ngại nầy chỉ có thể vượt qua được bằng cách giúp cho các bạn trẻ tin tưởng nhiều hơn,  trong viển tượng của niềm hy vọng kitô. Về điểm này, công tác giáo dục đóng vai trò quan trọng. Trước hết là giáo dục trong gia đình và trường học, được hoàn tất qua các chương trình mục vụ khác nhau cho giới trẻ."

(2) Sang lý do thứ hai ÐTC đã nói như sau: "Khó khăn thứ hai để các bạn trẻ bước vào chủng viện là chính thừa tác vụ linh mục. Từ nhiều thế hệ qua, thừa tác vụ linh mục đã tiến hóa nhiều trong hình thức, đôi lúc,  lòng tin của chính các linh mục về căn cước của họ cũng bị giao động mạnh. Trong thực tế, trước mắt của công chúng, thừa tác vụ linh mục đã bị giảm giá trị. Ngày nay, hình thức của thừa tác vụ này vẫn chưa được rõ ràng, khó nhận ra, và thiếu ổn định. Vì thế điều cần thiết là phải hỗ trợ cho thừa tác vụ linh mục này có một chỗ đứng trọn vẹn trong giáo hội, trong tinh thần hiệp thông, trong sự  tôn trọng những khác biệt và vai trò bổ túc của giáo dân".

(3) Lý do thứ ba, --- và có lẽ là lý do cơ bản nhất ---  có liên hệ đến mối tương quan của các bạn trẻ với Thiên Chúa. ÐTC giải thích tiếp như sau: "Sự hiểu biết của người trẻ về Ðức Kitô thường khi là nông cạn và tương đối, trước nhiều đề nghị khác nhau cho nếp sống tôn giáo của họ. Trong khi đó, thì đúng ra ước muốn trở thành linh mục cần phải được nuôi dưỡng từ mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, qua đối thoại thực sự giữa người  trẻ và Thiên Chúa, và nhất là qua ước muốn được sống kết hiệp với Ngài. Dĩ nhiên, tất cả những gì có thể nuôi dưỡng nơi trẻ em và các bạn trẻ để họ khám phá ra được chính Chúa Giêsu và muốn có quan hệ chặt chẽ với ngài, được thể hiện qua đời sống bí tích, cầu nguyện và phục vụ cho người anh em, đều là bổ ích để làm thức tỉnh ơn gọi".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page