Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ

chỉ trích đề nghị bán thuốc ngừa thai

không cần toa bác sĩ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ chỉ trích đề nghị bán thuốc ngừa thai không cần toa bác sĩ.

Hoa Kỳ (Washington) (Zenit 7/12/2003) - Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa kêu gọi cơ quan Quản Trị Thực Phẩm và Y Dược của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ hãy bác bỏ đề nghị thay đổi  thể loại của "thuốc ngừa thai khẩn cấp",  từ loại thuốc chỉ được bán với toa bác sĩ  trở thành thuốc có thể mua tự do ở các cửa hàng.

Cơ Quan "Quản Trị Thực Phẩm và Y Dược" vừa loan báo cuộc họp vào ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Ủy Ban cố vấn về các loại thuốc bán không cần toa bác sĩ và Ủy Ban cố vấn về Y Dược Sinh Sản, để cứu xét đề nghị nói trên. Thông báo của cơ quan FDA cũng hoan nghênh các góp ý về đề nghị này. Thứ Sáu (5/12/2003), Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã góp ý chống lại đề nghị này với ghi nhận là sử dụng loại thuốc ngừa thai khẩn cấp đó có thể là nguyên nhân gây phá thai sớm. Thư phê bình của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ có đoạn ghi như sau: "Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Y Dược Hoa Kỳ không có thẩm quyền để cổ võ hay tiếp tay ngăn ngừa sự thụ thai, có thể đưa tới cái chết của một sinh mạng con người đã thụ thai. Ðể cho loại thuốc ngừa thai khẩn cấp này được bán tự do ở các cửa hàng, sẽ đảo ngược các khuynh hướng pháp lý và y học tiến tới việc bảo vệ và thừa nhận sự sống của bào thai".

Bức thư phê bình cũng nêu bật sự kiện là do việc loại thuốc này được quảng cáo và bán như một loại thuốc ngừa thai, nên có rất nhiều phụ nữ bị lầm. Trên thực tế đây là một loại thuốc phá thai mà trong trường hợp không có sự kiểm soát hay theo dõi của bác sĩ có thể dẫn tới cái chết cho người sử dụng. Ngoài ra, để thuốc này được bán tự do mà không cần toa bác sĩ còn có nghĩa là để cho các thiếu nữ dưới tuổi vị thành niên mua được mà không có sự kiểm soát của cha mẹ hay bác sĩ gia đình.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page