Tuyên ngôn chung kết

của Ủy Ban Do Thái Giáo và Công Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuyên ngôn chung kết của Ủy Ban Do Thái Giáo và Công Giáo.

Jerusalem (Zenit 4/12/2003) - Cuộc họp cao cấp giữa đại diện văn phòng Rabbi trưởng Do Thái Giáo và Tòa Thánh đã kết thúc với một tuyên ngôn chung kết lên án bạo động khủng bố và tâm thức bài Do Thái.

Ðây là cuộc họp cao cấp lần thứ 3 giữa Ủy Ban Hỗn Hợp của Tòa Rabbi Trưởng Israel đặc trách quan hệ với Tòa Thánh  và Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách quan hệ với Do Thái. Ðại diện là Ðức Hồng Y Jorge Mejia và Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Israel. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên đã bày tỏ sự cảm kích vì những lời tuyên bố mạnh mẽ của Tòa Thánh lên án bạo động nhắm vào những người vô tội, đồng thời lên án làn sóng bài Do Thái đang bộc phát lại trong thời gian gần đây. Trong tinh thần này, Ðức Hồng Y Jorge Mejia đã nói với các rabbi trưởng của Israel rằng những hành động tấn công vào các đền thờ Do Thái Giáo không chỉ là độc ác nhưng còn đê hèn và không xứng hợp với bất cứ tiêu chuẩn nhân bản nào. Vào dịp ủy ban hỗn hợp đang nhóm họp tại Jerusalem, ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra lời kêu gọi tới tất cả những người nam nữ thiện chí là đừng bao giờ dùng danh Thiên Chúa để khuyến khích bạo động và khủng bố.

Liên quan đến tình hình tại Thánh Ðịa, các tham dự viên cuộc họp chia sẻ niềm đau buồn của những ai đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột-cá nhân, các gia đình và cộng đồng. Tuyên ngôn bày tỏ hy vọng và cầu nguyện để sự thử thách và khổ cực tại vùng đất thánh thiêng đối với tất cả chúng ta mau kết thúc.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page