Có mối liên hệ

giữa nhân quyền và bổn phận

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Có mối liên hệ giữa nhân quyền và bổn phận.

Vatican (Zenit 3/12/2003) - Sự hòa hợp giữa mọi dân tộc sẽ lan rộng khi mối liên hệ giữa nhân quyền và bổn phận con người được nhìn nhận.

Trên đây là lời nhắn gửi của ÐTC Gioan Phaolô II trong sứ điệp gửi tới Hội Nghị Các Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế, gọi tắt là CICO, đang nhóm phiên họp khoáng đại lần thứ 35 tại Roma trong suốt tuần này. Chủ đề của phiên họp khoáng đại là: "Ðể cho xã hội con người trở nên nhân bản hơn: Các Giá Trị Tin Mừng Dẫn Ðưa Từ Bạo Ðộng đến Cảm Thông". Thành viên của Liên Hiệp Các Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế bao gồm Hội Từ Thiện Caritas, Liên Hiệp Quốc tế các Hiệp Hội Y Tế Công Giáo, Liên Hiệp Quốc Tế các Dược sĩ Công Giáo, Liên Hiệp Quốc tế Các  Ðại Học Công Giáo, Hiệp Hội Quốc tế Truyền Thông Công Giáo (Signis), và Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo Quốc Tế.

Trong sứ điệp được công bố vào hôm thứ Ba (2/12/2003), ÐTC nói ngài tin là các tổ chức công giáo quốc tế sẽ đóng một vai trò năng động hơn trong việc xây dựng một nền văn hóa hòa bình chân chính trên toàn thế giới. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Một khía cạnh quan trọng của trách vụ này là sự ý thức ngày một nhiều hơn rằng nhân quyền nhất thiết phải được đi kèm với các bổn phận của con người. Tin Mừng rõ ràng dạy chúng ta rằng chúng ta có bổn phận với người khác, với Thiên Chúa, và nhất là bổn phận đối với các anh chị em chúng ta. Sự ý thức này càng gia tăng và mọi người trên thế giới càng nhìn nhận những bổn phận của họ đối với người khác, thì sự hòa hợp giữa con người sẽ được thể hiện. Ðây là nền tảng chắc chắn để xây dựng một nền hòa bình thực sự và lâu dài."

Hội Nghị Các Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế được Tòa Thánh nhìn nhận từ năm 1957, qui tụ hơn 40 tổ chức công giáo trên thế giới. Tổng số thành viên giáo dân của "Liên Hội Các Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế"  lên tới khoảng 150 triệu giáo dân. Mục tiêu của các tổ chức công giáo quốc tế này là đáp ứng những thách đố cho con người trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page