Cuộc đối thoại giữa Anh Giáo và Công Giáo

bị đình chỉ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc đối thoại giữa Anh Giáo và Công Giáo bị đình chỉ.

Vatican (VIS 2/12-AFP 2/12/2003) - Thứ Ba (25/11/2003), Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Hiệp Nhất Kitô Giáo, đã có cuộc họp tại Vatican với Kinh Sĩ  Anh Giáo John L. Paterson, tổng thư ký Hội Ðồng Tham Vấn Anh Giáo. Theo thông báo được Tòa Thánh công bố vào hôm thứ Ba (2/12/2003), vấn đề được thảo luận trong cuộc họp là về tương lai cuộc đối thoại giữa Anh Giáo và Công Giáo, đặc biệt trong bối cảnh quyết định gần đây của giáo hội Anh Giáo phong chức Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái.

Thông cáo của Tòa Thánh cho biết kết quả cuộc họp này như sau: "Qua cuộc họp này, đại diện của hai giáo hội đã quyết định rằng cuộc họp kế tiếp của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế Anh Giáo - Công Giáo, và những công việc liên quan đến vấn đề công bố một Tuyên Ngôn Ðức Tin Chung, sẽ được đình chỉ. Ngoài ra, Ðức Hồng Y Kasper đón nhận lời đề nghị của Ðức Tổng Giám Mục Canterbury, là  hai giáo hội sẽ tìm những phương hướng thích hợp  để cùng nhau suy nghĩ về các vấn đề giáo hội học phát sinh từ những thay đổi gần đây trong giáo hội Anh Giáo."

Tòa Thánh Vatican đã mạnh mẽ phê bình quyết định của giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ, phong Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái vào đầu tháng 11 năm 2003. Vấn đề linh mục đồng tính luyến ái cũng là gai nhọn trong quan hệ giữa Anh Giáo và Công Giáo. Tuy có quan điểm khác biệt lớn lao trong vấn đề này, cả Tòa Thánh cũng như Hội Ðồng Tham Vấn Anh Giáo đều nhìn nhận là cả hai giáo hội đều giữ ý định tiếp tục cuộc đối thoại trong tương lai.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page