ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm

Ðức Tân Hồng Y Jean Louis Tauran

làm Tổng Quản Trị Văn Khố

và Thư Viện của Tòa Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Y Jean Louis Tauran làm Tổng Quản Trị Văn Khố và Thư Viện  của Tòa Thánh.

Tin Vatican (Vat 24/11/2003) - Thứ Hai, 24 tháng 11 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận đơn từ nhiệm của Ðức Hồng Y Jorge Maria Mejia, vì lý do tuổi tác, và bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Jean Louis Tauran, cựu  ngoại trưởng Tòa Thánh, làm Tổng Quản Trị Văn Khố và Thư Viện của Tòa Thánh Vatican.

ÐTC cũng đã bổ nhiệm những vị Tân Hồng Y của lần Công Nghị vừa qua, ngày 21 tháng 10 năm 2003, làm thành viên của nhiều Bộ khác nhau tại Vatican.

Ngài đã bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn, làm thành viên của hai Bộ của Tòa Thánh, là Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Bộ Truyền Giáo.

Vị Tân ngoại Trưởng của Tòa Thánh là Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức, thay thế cho Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, được bổ nhiệm làm Tổng Quản Trị Văn Khố và Thư Viện của Vatican, thay thế cho Ðức Hồng Y Jorge Maria Mejia về hưu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page