Băng hình Video về giáo hội Cambốt

và nạn trẻ em mãi dâm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Băng hình Video về giáo hội Cambốt và nạn trẻ em mãi dâm.

Cam Bốt (Phnôm Pênh) (UCAN AS4991.1261 4/11/2003) - Một nhóm phụ nữ công giáo Á Châu tham dự khóa huấn luyện về truyền thông vừa hoàn tất việc quay một cuốn phim tài liệu về sự tái sinh của Giáo hội Công giáo Cambốt. Một cuốn phim khác về nạn trẻ em mãi dâm cũng được hoàn tất.

5 phụ nữ công giáo này đến từ Ấn Ðộ, Lào, Philippines và Thái Lan. Ðây là chương trình thuộc chi nhánh Á Châu của hội SIGNIS, một tổ chức của giáo hội. Chương trình này nhắm đào tạo phụ nữ Á Châu để trở thành những người lãnh đạo trong ngành truyền thông xã hội. SIGNIS là tổ chức được hợp thành vào năm 2001 từ hội UNDA, tức là Hiệp Hội Công Giáo Quốc Tế về Truyền Thanh và Truyền Hình, với OCIC, là tổ chức công giáo quốc tế về phim ảnh. Chương trình huấn luyện tại Cambốt là một phần của chương trình huấn luyện trong 3 năm, bắt đầu vào năm 2001, với chủ đề: "Phụ Nữ Á Châu trong Truyền Thông".

Cuốn phim về Giáo hội Công giáo Cambốt mang tựa đề: "Giáo hội Công giáo tái sinh tại Cambốt". Hiện tại, công tác mục vụ cho các tín hữu tại Cambốt do 5 vị linh mục người Cambốt đảm nhiệm, với sự trợ giúp của một số nhà truyền giáo ngoại quốc. Dưới thời Pol Pot của Khờ Me Ðỏ, Giáo hội Công giáo Cambốt đã bị bách hại trầm trọng. Các linh mục người địa phương bị sát hại và các nhà truyền giáo ngoại quốc bị trục xuất. Sau năm 1979, khi chế độ Pol Pot sụp đổ, các nhà truyền giáo bắt đầu trở lại. Kể từ năm 1989, Giáo hội Công giáo Cambốt và các tôn giáo khác trải qua cuộc tái sinh.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page