ÐHY Christoph Schơnborn xác định

Kitô Giáo và Hạnh Phúc luôn đi đôi với nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Christoph Schơnborn xác định Kitô Giáo và Hạnh Phúc luôn đi đôi với nhau.

Tin RIMINI, Italia (Zenit 31/08/2003) - "Chúng ta đã được dựng nên để sống hạnh phúc", ÐHY Christoph Schơnborn đã tiết lộ đó là câu nói đã có ảnh hưởng quyết định trên ơn gọi của  mình. ÐHY đã được mời thuyết trình trong "Cuộc Hội Ngộ Tình Bằng Hữu Giữa Các Dân Tộc", do phong trào Hiệp thông và giải phóng, tổ chức tại thành phố RIMINI.

Ngỏ lời với một cử tọa khoảng 2,000 người về đề tài: "Ơn gọi Kitô - ơn gọi sống hạnh phúc", ÐHY quả quyết rằng: Thiên Chúa Ðấng tạo hóa đã trao ban cho mỗi người chúng ta ước muốn đi tìm hạnh phúc. Ước muốn nầy được khắc ghi trong tâm hồn mọi người. Ðó là mục tiêu cuối cùng của đời người mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện". Nhiều người bị thất vọng trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc; sự thất vọng nầy đuọc thể hiện qua việc dùng thuốc phiện, ham danh, ham thành công. Ngược lại, những việc làm nhỏ, những cử chỉ đơn sơ mang đến ánh sáng cho cuộc sống hằng ngày --- những việc làm nhỏ như  vậy --- là con đường dẫn chúng ta đến gần với hạnh phúc chân thật.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page