Các Văn Sĩ và

các Nhà Báo Công Giáo tại Bangladesh

được khuyến khích trở thành

những Kẻ Xây Dựng Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Văn Sĩ và các Nhà Báo Công Giáo tại Bangladesh được khuyến khích trở thành những Kẻ Xây Dựng Hòa Bình.

Tin DHAKA (Ucan 31/08/2003) - Trong  buổi Hội Thảo tại thủ đô DHAKA, hôm ngày 22 tháng 8 năm 2003, để  cử hành Ngày Truyền Thông Quốc Tế lần thứ 37, Linh Mục Gervas Rozario đã lên tiếng kêu gọi các văn sĩ , các nhà báo công giáo, hãy là những kẻ xây dựng hòa bình cho đất nước, bằng cách  trở nên trung thực, không thiên vị và độc lập trong nghề nghiệp của họ.

Mỗi năm ÐTC Gioan Phaolô II công bố một sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội. Nhưng về Ngày nào  để cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội, thì  giáo hội tại mỗi địa phương có  thể chọn ngày thích hợp hơn cho địa phương mình. Vì năm 2003 là năm kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp "Pacem in Terris" --- Hòa Bình dưới thế --- của Ðức Gioan XXIII (11 tháng Tư năm 1963), nên ÐTC đã chọn chủ đề cho sứ điệp là: "Các Phương Tiện Truyền Thông phục vụ cho nền Hòa Bình đích thực, theo ánh sáng của Thông Ðiệp "Pacem in Terris" Hòa Bình dưới thế".

Vì thế trong cuộc Hội Thảo hôm ngày 22 tháng 8 năm 2003, Cha Gervas Rozario, giáo sư Thần Học Luân Lý tại Ðại Chủng Viện Chúa Thánh Thần,  ở thủ đô Dhaka, đã nhắc lại cho các ký giả và văn sĩ  rằng họ phải thận trọng trong các tường thuật, và không được lèo lái các dữ kiện. Cha nói tiếp như sau: "Nói nhân danh sự thật có nghĩa là nói nhân danh Thiên Chúa. Và điều nầy  có thể mang đến nguy hiểm." Cha cũng nhận định thêm rằng: người thiên vị không thể nào sống an bình với chính mình được. Viết bài thiên vị, không đúng sự thật, thì không thể nào xây dựng hòa bình được. Nếu nhà báo không độc lập, thì làm sao họ có thể cung cấp cho dân chúng những tin tức độc lập được? Hơn nữa, theo Cha Gervas Rozario, các phương tiện truyền thông xã hội có "bổn phận" mạc khải tình thương trong thế giới. Con người không có tình thương thì không thể làm điều gì tốt đẹp được."

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page