Những Ðóng Góp của ÐHY JAIME SIN

cho Giáo Hội Công Giáo Tại Á Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Ðóng Góp của ÐHY JAIME SIN cho Giáo Hội Công Giáo Tại Á Châu.

Tin Manila (Ucan 29/08/2003) - Vào ngày Chúa Nhật, 31 tháng 8 năm 2003, ÐHY Jaime Sin, TGM Manila, mừng Ngày Sinh Nhật thứ 75.


ÐHY SIN sinh ngày 31/08/1928; được thụ phong linh mục ngày 3/04/1954; được bổ nhiệm giám mục ngày 10/02/1967 và thụ phong giám mục ngày 18/03/1967; được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Manila ngày 21/01/1974; được thăng tước Hồng Y ngày 24/05/1976.


Nhân dịp nầy, Hãng Tin Công Giáo Á Châu, trong ấn bản được phổ biến ngày 29 tháng 8 năm 2003, đã phỏng vấn vài giáo sĩ  nổi tiếng  trong Tổng Giáo Phận Manila, về vai trò và sự đóng góp của ÐHY Jaime SIN cho Giáo Hội Công Giáo tại Châu á.

Trước hết, thần học gia dòng tên, linh mục Catalino Arevalo, xem ÐHY SIN như là một trong hai vị Hồng Y nổi tiếng nhất người Á Châu, kể từ sau công đồng Vaticanô II đến nay. Vị Hồng Y kia là ÐHY  Stêphanô KIM Sou-Hwan, của Nam Hàn. Theo cha Arevalo, thì cả hai vị hồng y nầy là tiếng nói và mẫu gương nổi bật cho công cuộc canh tân sau Công Ðồng Vaticanô II để sống Phúc Âm và canh tân mối tương quan giữa Giáo Hội và xã hội. Cả hai vị Hồng Y - ÐHY SIN của Philuậttân và ÐHY Stêphanô Kim của Nam hàn - đều tỏ ra "không sợ hãi" khi phải lên tiếng chống lại những bất công xã hội. Hai vị đã kiên trì chống lại tham nhũng và kêu gọi tôn trọng những quyền lợi của người nghèo và bị áp bức.

ÐHY Kim đã kêu gọi thực thi dân chủ và tôn trọng dân quyền trong thập niên 80, khi đất nước Nam Hàn phải sống trong chế độ độc tài quân sự.

ÐHY Sin đã được thế giới biết đến khi ngài lên tiếng kêu gọi dân chúng chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos, trong cuộc nổi dậy thực hiện "Quyền Lực Nhân Dân" vào năm 1986. Lúc đó hơn một triệu người đã nghe theo Lời kêu gọi và đã tụ hợp tại một đoạn đường EDSA, trong vòng 4 ngày; kết quả là chế độ độc tài của Tổng thống Marcos bị sụp đổ. Hiến pháp mới được soạn thảo và những bầu cử dân chủ được tổ chức.

Trên bình diện khác, ÐHY SIN đã viếng thăm Trung Quốc hai lần vào năm 1984 và 1987. ÐHY Sin là một trong số  rất ít vị Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo đến thăm Trung Quốc, kể từ khi cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc từ  năm 1949 đến nay. ÐHY SIN sinh năm 1928; thân phụ của ÐHY là người Trung Hoa di dân đến Philuậttân và Mẹ là người Philuật tân.


ÐHY KIM sinh ngày 8/05/1922; được thụ phong linh mục ngày 15/09/1951; được bổ nhiệm giám mục ngày 15/02/1966 và thụ phong giám mục ngày 31/05/1966; được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Seoul ngày 9/04/1968; được thăng tước Hồng Y ngày 28/04/1969.


Linh Mục ZULOAGA, dòng tên, vị đặc trách về công tác truyền giáo mới cho Trung Quốc có trụ sở tại Manila, thì nhận định rằng ÐHY Jaime Sin đã có những cố gắng đi đầu trong việc nâng đỡ cho sự phát triển giáo hội tại Á Châu, nhất là cho mối tương quan tốt giữa Giáo Hội Công Giáo và Trung Quốc. Năm 1987, ÐHY SIN đã thiết lập Học Viện Truyền giáo Lorenzo Ruiz, để huấn luyện những nhà truyền giáo mới cho Trung Quốc ngày nay. Các chủng sinh được tuyển chọn theo học tại Học Viện Truyền Giáo nầy là những người Phi gốc Trung Hoa, để  được huấn luyện trở thành những nhà truyền giáo cho người Trung Hoa, sinh sống ở hải ngoại, và nhất là bên trong Lục Ðịa Trung Hoa. Tính cho đến nay, Học Viện đã  đào tạo được 17 linh mục, trong số nầy có một linh mục đã được TòaThánh bổ nhiệm làm giám mục cho một giáo phận bên trong Trung Quốc.

Quan Tâm của ÐHY SIN, TGM Manila, còn vượt ra ngoài đối tượng Trung Hoa, đến  Giáo Hội Công Giáo tại các quốc gia á châu khác nữa, qua việc  hổ trợ cho Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, cơ quan truyền thông để người công giáo Á Châu mang Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô  cho những anh chị em Á Châu khác.

ÐHY SIN luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể, để hổ trợ cho Giáo Hội tại Á Châu. Hiện tại, Tổng Giáo Phận của ngài hổ trợ cho 45 linh mục đến từ các quốc gia như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản, Myanmar, Palistan, Sri lanka, Ðài Loan và Việtnam, để  theo học tại các Ðại Học Công Giáo, ở thủ đô Manila. ÐHY Jaime Sin được thụ phong linh mục năm 1954, được bổ nhiệm và thụ phong giám mục năm 1967, và được bổ nhiệm TGM Manila năm 1974.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page