Dòng Nữ  Thừa Sai Bác Ái

của Mẹ Têrêsa Calcutta

tiếp tục phát triển

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Nữ  Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa Calcutta tiếp tục phát triển.

Tin Calcutta/Ấn Ðộ (Ucan 28/08/2003) - Dòng Nữ Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa Calcutta tiếp tục phát triển và đang hăng say chuẩn bị mừng lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa vào chúa nhật 19 tháng 10 năm 2003, tại Roma.

Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi. Hôm ngày 26 tháng 8 năm 2003 là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 93 của Mẹ. Mẹ Têrêsa đã được giải thưởng Nobel về Hòa Bình năm 1979. Xuất thân từ gia đình cha me người Albani, Mẹ Têrêsa đến Ấn Ðộ vào năm 1929, tại Calcutta, nay được gọi là KOLKATA.

Chị NIRMALA JOSHI, người kế vị Mẹ Têrêsa, đã cho giới báo chí biết rằng, kể từ khi Mẹ Têrêsa qua đời đến nay, Dòng vẫn tiếp tục phát triển.

Khi Mẹ Têrêsa qua đời, Nhà Dòng có 456 nhà tại 101 quốc gia; hiện nay, Nhà Dòng có 710 nhà, và tại 132 quốc gia.

Nhắc đến ngày lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, chị  NIRMALA JOSHI, Bề Trên Tổng Quyền dòng Nữ Thừa Sai Bác Ái, đã nói như sau: "Ðây là thời gian để cử hành tình yêu thương, niềm vui, hòa bình, niềm hy vọng và cảm tạ".

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page