Mục Sư Samuel Kobia, người Kenya

đã được chọn làm Tân Tổng Thư Ký

của Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mục Sư Samuel Kobia, người Kenya, đã được chọn làm Tân Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô.

Tin Genève (Apic 28/08/2003) - 134 thành viên có quyền bỏ phiếu của Ủy ban Trung Ương của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, đã bỏ phiếu chọn Mục Sư Samuel Kopia,  làm tân tổng thư ký của Hội Ðồng, kể từ mùng một tháng Giêng năm 2004, để thay thế cho Mục Sư Konrad Raiser, người Ðức, 65 tuổi và đã giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Hội Ðồng trong thời gian 11 năm qua.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Ủy Ban Trung Ương vì đã tin tưởng chọn mình vào chức vụ Tổng Thư Ký, Mục Sư Samuel Kopia đã phác họa đường nét đặc biệt của những hoạt động của mình, qua câu châm ngôn phi châu như sau: "Nếu bạn muốn đi mau, thì hãy đi một mình; nhưng nếu muốn đi xa, thì hãy cùng đi với những kẻ khác."

Mục Sư Tân Tổng Thư Ký của Hội Ðồng, còn giải thích thêm trong bài diễn văn đầu tiên của mình như sau: "Ðể có thể gợi hứng cho thế giới, chúng ta cần có sức mạnh nội tâm. Sức mạnh chúng ta được xây dựng trên sự hiệp nhất. Chúng ta cần làm việc chung với nhau; chúng ta cần được người ta nhìn thấy đang làm việc chung với nhau. Lời cầu nguyện của tôi là ước chi trong phong trào đại kết nầy, chúng ta sẽ đi xa, sẽ bước đi chung với nhau, biết nâng đỡ nhau, để hoàn thành lời cầu nguywện của Chúa Giêsu --- hãy hiệp nhất với nhau --- để làm sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Mục sư Samuel Kopia, người Kenya, hiện 56 tuổi, là cha gia đình có bốn người con.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page