Cuộc Họp tại Vatican

để bàn về các bản dịch tiếng Anh

dùng trong sinh hoạt phụng vụ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Họp tại Vatican để bàn về các bản dịch tiếng Anh dùng trong sinh hoạt phụng vụ.

Tin Vatican (Apic 28/08/2003) - Những vị lãnh đạo các  Giáo Hội nói tiếng Anh, sẽ gặp nhau vào ngày 21 tháng 10 năm 2003, để  "làm sáng tỏ" các bản dịch tiếng Anh trong sinh hoạt Phụng Vụ.

Vần đề trung tâm cần được trao đổi là vấn đề về sự trung thành của các bản dịch với nguyên văn. Vai trò và trách nhiệm của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, của các Hội Ðồng Giám Mục nói tiếng Anh, của Ủy Ban Quốc Tế  về Tiếng Anh trong Phụng Vụ, và của Ủy Ban "Vox Clara",  đối với các bản dịch Tiếng Anh, cũng cần được xác định rõ ràng hơn.

Từ  tháng 5 năm 2001, sau khu công bố Huấn Thị số 5, về việc áp dụng đúng đắn hiến chế về Phụng Vụ của Công Ðồng Vaticanô II, các giám mục vùng nói tiếng Anh, đã nhiều lần bày tỏ quan tâm đối với những chỉ thị của Tòa Thánh trong vấn đề chuyển dịch các bản văn sang tiếng Anh.

Huấn thị nói trên nhấn mạnh rằng công việc dịch thuật không phải là một hành động tạo ra điều mới hay định lại công thức, nhưng là việc dịch đúng và trung thành với  các bản mẩu nguyên thủy.

Huấn thị cũng lưu ý đến khuynh hướng khá phổ biến từ vài năm qua, trong môi trường nói tiếng Anh, đó là khuynh hướng muốn xử dụng "ngôn ngữ bao gồm" để tránh kỳ thị đối với người nữ.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page