Tòa Thánh Công Bố

Chương Trình Hoạt Ðộng của ÐTC

trong ba tháng chín, mười

và mười một năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Công Bố Chương Trình Hoạt Ðộng của ÐTC trong ba tháng chín, mười và mười một năm 2003.

Tin Vatican (Apic 28/08/2003) - Hôm thứ Năm 28 tháng 8 năm 2003, Tòa Thánh Vatican đã công bố chương trình hoạt động của ÐTC Gioan Phaolô II trong ba tháng chín, mười và mười một của năm 2003.

Có hai hoạt động nổi bật nhất trong ba tháng chín, mười và mười một của năm 2003 là: thánh lễ mừng 25 năm ÐTC được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, vào ngày 16 tháng 10 năm 2003; và biến cố thứ hai là lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa Calcutta vào ngày 19 tháng 10 năm 2003.

Trong tháng chín năm 2003, có hai biến cố đáng chú ý; đó là chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại cộng hòa Slovaqui, từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2003;  và biến cố thứ hai là vào lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 9 năm 2003, ÐTC sẽ cử hành Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, nhân dịp giáp 25 năm Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô I, qua đời.

Trong tháng 10 năm 2003, ngoài hai biến cố đã được nhắc đến trên đây, còn có hai biến cố đáng chú ý  nữa; đó là Thánh Lễ Phong Thánh vào chúa nhật mùng 5 tháng 10 năm 2003, cho ba vị chân phước Daniele Comboni, Chân Phước Arnold Janssen, và chân phước Joseph Freinademetz. Hai ngày sau lễ phong hiển thánh nầy, --- tức ngày 7 tháng 10 năm 2003 --- ÐTC sẽ đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Pompei, nhân dịp ngày lễ Ðức Mẹ Mân Côi. Và ngày 24 tháng 10, hằng năm, ÐTC cử hành thánh lễ khai mạc năm học mới.

Sang tháng 11 năm 2003, vào thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2003, ÐTC cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho các vị giám mục và các Hồng Y đã qua đời trong năm. Và Chúa Nhật mùng 9 tháng 11 năm 2003, ÐTC cử hành Thánh Lễ phong chân phước cho năm đầy tớ Chúa.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page