Cuộc Cấm Phòng Quốc Tế

dành cho các Linh Mục

được dời lại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Cấm Phòng Quốc Tế dành cho các Linh Mục được dời lại.

Tin Vatican (Zenit 27/08/2003) - Vì chương trình khá nặng mừng 25 năm giáo hoàng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào tháng 10 năm 2003, nên Bộ Giáo Sĩ đã quyết định dời cuộc Cấm Phòng Quốc Tế các Linh Mục tại Lộ Ðức, vào một thời điểm khác sẽ được định sau.

Trước đây, cuộc cấm phòng quốc tế nầy, đã được dự trù tổ chức tại Lộ Ðức, bên Pháp, từ ngày 11 đến 15 tháng 10 năm 2003.

Thay cho cuộc Cấm Phòng bị dời lại nầy, Bộ Giáo Sĩ  mời gọi các Giám Mục hãy dành ra một ngày trong tháng 10, để cho các Linh Mục trong giáo phận được gặp chung với nhau và suy tư về Thông Ðiệp "Bí Tích Thánh Thể" và về Tông Thư  "Kinh Mân Côi",  và cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha.

Tháng 10 năm 2003, Năm Mân Côi cũng sẽ được kết thúc. Bộ Giáo Sĩ mời gọi các linh mục hãy suy tư về ý nghĩa sâu xa của khẩu hiệu "Totus Tuus" (Trọn cả Con thuộc về Mẹ) trong đời sống và tác vụ của Linh Mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page