Các đức giám mục Peru phản đối

việc chính phủ hợp thức hóa

việc xử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Peru phản đối việc chính phủ hợp thức hóa việc xử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai.

Lima, Peru [Zenit 26/08/2003] - Các đức giám mục Peru  lên án nỗ lực của bộ y tế Peru nhằm hợp thức hóa việc xử dụng thuốc ngừa thai có tên là "viên thuốc của buổi sáng hôm sau".

Trong một tuyên ngôn với lời lẽ rất mạnh chống lại việc xử dụng loại thuốc viên có tác dụng phá thai này, các đức giám mục Peru cho biết đã khuyến cáo Quốc Hội rằng con người, ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, đã được phú bẩm cho phẩm giá của một nhân vị, do đó là chủ thể của mọi quyền mà quyền đầu tiên là quyền sống.

Trong tuyên ngôn được công bố hôm thứ Hai 25/08/2003, các đức giám mục Peru đã gọi chính sách dân số của chính phủ là một chính sách chống lại sự sống. Chính sách này sẽ tiêu diệt các giá trị và để cho các ý thức hệ và tư lợi xúc phạm đến phẩm giá con người.

Ðề cập đến viên viên thuốc được gọi là "viên thuốc của buổi sáng hôm sau", các đức giám mục Peru khẳng định rằng loại thuốc này ngăn cản trứng được thụ tinh có thể phát triển trong tử cung. Ðây là một hành động phá thai được thực hiện bằng hóa chất.

Các đức giám mục Peru nhắn nhũ tất cả các nhân viên y tế hãy can đảm chống lại việc xử dụng viên thuốc này và làm chứng cho giá trị bất khả di nhượng của sự sống con người.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page