Các bệnh viện công giáo tại Nam Phi

cung cấp thuốc để ngăn ngừa bệnh AIDS

cho các em mồ côi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các bệnh viện công giáo tại Nam Phi cung cấp thuốc để ngăn ngừa bệnh AIDS cho các em mồ côi.

Cape Town, Nam Phi [CNS 26/08/2003] - Các bệnh viện công giáo tại Nam Phi sẽ cung cấp thuốc, để ngăn ngừa bệnh AIDS cho các em mồ côi.

Tại một bệnh viện công giáo ở Cape Town, các phụ nữ mang thai sẽ được cung cấp thuốc chống virut HIV, để có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Ðây là một nỗ lực nhằm giảm bớt con số trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV tại Nam Phi.

Bà Ann Doherty, giám đốc của một bệnh viện công giáo tại Nam Phi do Hoa kỳ điều khiển, cho biết rằng bước kế tiếp của chương trình là phòng ngừa sự lây lan từ mẹ sang con.

Bà Hoherty nói rằng bà hiện đang gây quĩ để mua loại thuốc ngừa này và hy vọng sẽ khởi sự áp dụng vào năm 2004. Bà cho biết chương trình phòng ngừa việc lây lan từ mẹ sang con đã thành công tại một bệnh viện công giáo tại tỉnh Kwazulu Natal.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page