Ðức hồng y tổng giám mục thành phố Mehicô

lên án nạn tham nhũng lan tràn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y tổng giám mục thành phố Mehicô lên án nạn tham nhũng lan tràn trong xứ sở.

Thành phố Mehicô [CNS 26/08/2003] - Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mehicô đã lên tiếng tố cáo nạn tham nhũng đang tràn lan trên khắp xứ sở.

Tiếp theo sau cuộc điều tra về vụ tham nhũng của một viên chức cấp cao trong chính phủ, đức hồng y Carrera đã nói trong thánh lễ hôm Chúa nhựt 24/08/2003 như sau: "Bất cứ hành vi tham nhũng nào cũng đáng lo ngại cả. Tham nhũng đã len lõi vào trong chính phủ, các tòa án, các báo chí". Theo đức hồng y tổng giám mục thành phố Mehicô, nếu các viên chức chính phủ phạm tội, họ phải bị xét xử và bị trừng phạt như mọi người.

Ông Guido Belsasso, người đứng đầu những chương trình bài trừ ma túy và nghiện ngập của chính phủ, đã từ chức sau khi những hành vi tham nhũng của ông được công bố. Ông Belsasso là viên chức chính phủ cấp cao nhứt đã bị tố cáo tham nhũng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page