Mục sư Konrad Raiser

tổng thư ký Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo hội Kitô

mãn nhiệm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mục sư Konrad Raiser, tổng thư ký Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo hội Kitô mãn nhiệm.

Genève [AFP 26/08/2003] - Mục sư Konrad Raiser, tổng thư ký Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo hội Kitô, đã mãn nhiệm.

Một thông cáo của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo hội Kitô cho biết rằng hôm thứ Ba 26/08/2003, trong phiên họp thừờng niên lần thứ 53 của Ủy ban trung ương của Hội đồng, mục sư Konrad Raiser đã đọc diễn văn từ giã.

Người kế vị của ông sẽ được đại diện của 342 Giáo hội Kitô thành viên bầu trong ngày 28/08/2003. Danh sách các ứng viên vẫn được giữ kín.

Mục sư Konrad Raiser đã được bầu vào chức vụ tổng thư ký của Hội Ðồng đại kết các Giáo hội Kitô hồi tháng Giêng năm 1993. Trong bài diễn văn từ biệt, vị mục sư người Ðức này đã nhấn mạnh rằng Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô vẫn chưa có một ngân sách ổn định. Lý do là vì những đóng góp ngày càng sút giảm.

342 Giáo hội thành viên của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo hội Kitô đều là các Giáo hội Tin lành và Chính thống rãi rác trên 120 quốc gia. Giáo hội Công giáo chỉ hiện diện với tư cách là quan sát viên. Hiện nay Hội đồng đặt trụ sở tại Genève, Thụy sĩ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page