Chính phủ Colombia chống lại

việc nhìn nhận những cuộc hôn phối

giữa những người đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Colombia chống lại việc nhìn nhận những cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Cali, Colombia [Zenit 25/08/2003] - Chính phủ Colimbia cho biết: vì những lý do thực tiển, chính phủ nước này chống lại việc nhìn nhận những cuộc hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái.

Hôm thứ Hai 25/08/2003, Thượng viện Colombia đã thảo luận về bản dự thảo luật nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Dự thảo luật cho phép các cặp đồng tính được hưởng an sinh xã hội như các đôi vợ chồng bình thường khác. Người phối ngẩu trong các cặp đồng tính luyến ái cũng được quyền thừa kế và được hưởng trợ cấp khi người phối ngẩu qua đời.

Ông Fernando Londono Hoyos, bộ trưởng Nội vụ Colombia cho biết ông chống lại dự thảo luật này, bởi vì theo ông, đây là một mối nguy hiểm cho việc xử lý của hồi môn. Ông nói như sau: "Hai người đàn ông hay hai người đàn bà sống với nhau không đương nhiên là những người đồng tính luyến ái. Ðó cũng có thể là trường hợp hai sinh viên quyết định sống chung với nhau để giảm bớt các khoản chi phí. Nhưng với dự thảo luật này, ai cũng có thể đòi hưởng của hồi môn của người khác".

Bộ trưởng nội vụ Colombia xác định rằng lập trường của chính phủ Colombia không có tính cách luân lý, mà chỉ chú trọng đến khía cạnh luật pháp.

Văn kiện được bộ giáo lý đức tin công bố hôm 31/07/2003 khẳng định rằng tất cả mọi luật nào muốn thừa nhận hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái,  đều bị xem là "vô luân một cách trầm trọng".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page