Việc tôn phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta

sẽ là một cơ hội để truyền giáo cho Ấn Ðộ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Việc tôn phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ là một cơ hội để truyền giáo cho Ấn độ.

New Dheli [Zenit 25/08/2003] - Ðức tổng giám mục New Dheli, Ấn độ, nói rằng việc tôn phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta vào tháng 10 năm 2003 sẽ là một cơ hội tốt để truyền giáo cho Ấn độ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn truyền giáo Misna, Ðức cha Vincent Concessao, tổng giám mục New Dheli nói như sau: "với việc tôn phong phước, sứ điệp yêu thương và cảm thông của kitô giáo sẽ đạt tới nhiều người chưa biết tới và cuối cùng họ sẽ hiểu được điều chúng ta làm và tại sao chúng ta làm".

Ðức tổng giám mục New Dheli nói rằng người Ấn độ kính trọng và xem Mẹ Têrêxa Calcutta như một người mẹ đích thực của người nghèo và người cùng khổ. Tuy đa số theo Ấn giáo, nhưng hầu như người Ấn độ nào cũng cảm thấy sung sướng khi nghe tin Mẹ Têrêxa sẽ đựơc tôn phong chân phước tại Roma vào ngày 19/10/2003.

Theo đức cha Concessao, chỉ có một vài nhóm Ấn giáo cực đoan đã hiểu lầm công việc của Mẹ, vì họ nghĩ rằng đó là một cách cưỡng bách theo kitô giáo. Cho tới nay, các nhóm này chưa chính thức lên tiếng về biến cố này.

Việc tôn phong chân phước sẽ mang lại cho Giáo hội tại Ấn độ một cơ hội để gởi đi một sứ điệp quan trọng cho thế giới: đó là sứ điệp của tình yêu thương và lòng thương xót đối với người nghèo.

Trong những sáng kiến được hội đồng giám mục  Ấn độ đưa ra nhân dịp Mẹ Têrêxa được tôn phong chân phước, sẽ có Thánh Lễ trọng thể được cử hành tại New Dheli. Trong dịp này, một con đường mang tên Mẹ cũng như một bức tượng của Mẹ được dựng lên trên con đường này, sẽ được khánh thành. Lương thực cũng sẽ được phân phát cho những người nghèo túng nhứt trong các giáo xứ của thủ đô.

Hồi tuần trước, đức cha Concessao cũng xin thủ tướng Ấn độ cho tiếp vận lễ Phong Chân Phước trên kênh truyền hình quốc gia. Hội đồng giám mục Ấn độ cũng xin thủ tướng gởi một phái đoàn liên tôn đến dự lễ phong chân phước tại Roma.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page