Công việc Rao Giảng Phúc Âm

là giúp khơi dậy nơi con người

niềm khao khát tình yêu Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công việc Rao Giảng Phúc Âm là giúp khơi dậy nơi con người niềm khao khát tình yêu Thiên Chúa.

Tin Vatican (Zenit 24/08/2003) - Thách thức của công việc tái rao giảng Phúc Âm là giúp cho con người, --- bị tội lỗi và những quyến rũ của thế gian làm cho lo ra, --- biết khám phá lại niềm khao khát về tình yêu của Thiên Chúa.

ÐTC Gioan Phaolô II  đã nói lên điều nầy trong sứ điệp gởi cho "Cuộc Hội Ngộ của Tình Thân Hữu giữa các Dân Tộc", diễn ra trong vòng một tuần lễ  tại thành phố Rimini, bên Italia,  và do bởi phong trào "Hiệp Thông và Giải Phóng" tổ chức.

Ban tổ chức dự trù  Cuộc Hội Ngộ lần nầy sẽ quy tụ được khoảng 600,000 người, nhờ qua 130 lần gặp gỡ,  29 buổi trình diễn, 17  cuộc triển lãm và 10 cuộc tranh tài thể thao. Cuộc Hội Ngộ sẽ kết thúc vào thứ Bảy tới 30/08/2003.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page