ÐTC kêu gọi hãy nhìn nhận những gốc rễ kitô

như là bảo đãm cho tương lai của Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi hãy nhìn nhận những gốc rễ kitô như là bảo đãm cho tương lai của Âu Châu.

Tin Roma (Zenit 24/08/2003) - Trong buổi đoc Kinh Truyền Tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật 24/08/2003, tại Castel Gandolfo, một lần nữa ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi những vị có trách nhiệm trong việc soạn bản văn cuối cùng của Hiến Pháp Châu Âu, hãy nhìn nhận những gốc rễ kitô của đại lục, để bảo đảm cho tương lai tốt đẹp của Âu Châu.

ÐTC nói: "Giáo Hội Công Giáo xác tín rằng Tin Mừng Chúa Kitô, một yếu tố hiệp nhất các dân tộc Âu Châu trong nhiều thế kỷ qua, vẫn tiếp tục là nguồn mạch không bao giờ cạn cho tình huynh đệ và tinh thần tu đức  vào thời đại hôm nay." "Chấp nhận điều nầy là một điểm lợi cho tất cả mọi người;  và việc nhìn nhận cách minh nhiên trong Hiến Pháp Châu Âu những gốc rễ kitô của Ðại Lục, là bảo đảm chính cho tương lai của Âu Châu."

Ðược biết bản văn Dự Thảo Hiến Pháp Châu Âu, do Ủy Ban Âu Châu soạn ra, hiện đang được Chính Phủ của các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu nghiên cứu. Bản Văn cuối cùng sẽ được đưa ra bỏ phiếu quyết định trong Hội Nghị Liên Chính Phủ, tại Roma vào tháng 10 năm 2003.

Bản văn Dự Thảo Hiến Pháp Âu Châu chỉ nhắc cách chung đến  "phần gia tài văn hóa, tôn giáo và nhân bản" của đại lục, và không nhắc một cách minh nhiên đến Kitô giáo.

Phần ÐTC, ngài cho biết hằng theo dõi trong lời cầu nguyện những tiến bộ trong việc soạn thảo Hiến Pháp Âu Châu, và tin tưởng rằng tất cả những ai dấn thân vào công việc soạn thảo nầy, đều luôn được thúc đẩy bởi niềm xác tín rằng trật tự xã hội phải được ăn rễ  sâu vào trong những giá trị luân lý  và dân sự  đích thật, những giá trị được chia sẻ bởi thật đông có thể những người dân trong xã hội đó. ÐTC hy vọng rằng, trong việc xây dựng Âu Châu ngày nay và ngày mai, nguồn hứng khởi thiêng liêng sẽ không bị lãng quên; nguồn hứng khởi thiêng liêng nầy là điều rất cần thiết để hoạt động đúng trong việc phục vụ con người. Và nguồn hứng khởi thiêng liêng nầy gặp được trong Phúc Âm một bảo đãm chắc chắn cho tự do, công bằng và hòa bình,  mà tất cả mọi người, tin hay không tin, đều được vui hưởng.

Chúa Nhật 24/08/2003, là lần thứ bảy ÐTC nói lên mối quan tâm và hy vọng của ngài cho một Âu Châu mới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page