Các Giám Mục Hoa Kỳ

yêu cầu tổng thống Bush

hãy làm trọn Lời Hứa cho Phi Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ yêu cầu tổng thống Bush hãy làm trọn Lời Hứa cho Phi Châu.

Tin Washington D.C. (Zenit 22/08/2003) - Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, vừa lên tiếng cảnh báo Tổng thống Hoa Kỳ rằng Quốc Hội có thể sẽ không ủng hộ những lời hứa mà Tổng Thống đã nói cho Phi Châu trong chuyến viếng thăm vừa qua.

Trong bức thư đề ngày 19 tháng 8 năm 2003, Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ nhắc lại cho tổng thống Bush nhớ rằng chuyến viếng thăm Phi Châu hôm tháng 7 năm 2003, đã mang đến  niềm hy vọng cho một đại lục còn nhiều đau khổ, và làm cho dân chúng Hoa Kỳ chú ý đến nhu cầu của hàng triệu người dân Châu Phi. Và Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ viết tiếp như sau:

"Buồn thay, tôi lo sợ là  những cam kết của ngài trong chuyến viếng thăm tại Châu Phi, nay có thể bị mất đi, nếu Quốc Hội Hoa Kỳ không thể cung cấp tài chánh cho Chương Trình liên quan đến bệnh nhiễm HIV/ và bệnh Liệt Kháng.

Chúng tôi yêu cầu ngài và chính phủ  hãy làm tất cả những gì có thể, để hoàn thành những lời Hứa, để chống lại bệnh tật và sự nghèo cùng, và hãy giúp vào để kết thúc những xung đột đẩm máu trong vùng. Như là một trong những tổ chức phục vụ cho dân nghèo tại Phi Châu, kể cả những anh chị em đang đau khổ vì bị nhiễm HIV/ hay vì bệnh Liệt Kháng, chúng tôi tiếp tục vận động xin quốc hội Hoa Kỳ hãy trợ giúp  đầy đủ những chương trình thích hợp để chống lại HIV/ bệnh Liệt Kháng, bệnh ho lao và bệnh sốt rét.

Nhân danh Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Cha Gregory viết tiếp như sau: "Chúng tôi hoan nghênh cam kết của ngài để giúp kết thúc chiến tranh và xung đột khắp nơi ở Phi Châu, nhất là tại Sudan, tại Cộng Hòa dân chủ Congo, tại  "Bờ Biển Ngà" (Côte d'Ivoire) và Liberia.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page