Hai tổ chức tôn giáo và

Hội Hòa Bình Chúa Kitô (Pax Christi)

tại Pakistan

yêu cầu nhà nước loại bỏ Luật Phạm Thượng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai tổ chức tôn giáo và Hội "Hòa Bình Chúa Kitô" (Pax Christi) tại Pakistan, yêu cầu nhà nước loại bỏ Luật Phạm Thượng.

Tin Pakistan  (22/08/2003) - Hai tổ chức tôn giáo --- (một của các tu sĩ dòng Phanxicô, --- và một của của các tu sĩ Ða Minh) --- và Hội "Hòa Bình Chúa Kitô", đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc hủy bỏ Luật Chống Phạm Thượng tại Pakistan, bởi vì Luật chống phạm thượng,  là một kỳ thị chống các tôn giáo nhỏ khác, nhất là Kitô giáo và Ấn độ giáo.

Luật chống Phạm Thượng phạt bất cứ ai xúc phạm đến Tiên Tri Mahomet, và là nguồn  mạch gây ra việc kỳ thị có hệ thống và chủ nghĩa quá khích tại Pakistan. Những kẻ bị tố cáo vì tội phạm thượng, thì thường bị xử tử trước khi được xử án, và những ai muốn tránh án tử hình, thì phải chịu cảnh sống lưu vong.

Luật chống Pham Thượng được thiết lập vào năm 1986, và cho phép bỏ tù người phạm lỗi, dựa trên lời tố cáo rõ ràng của bất cứ người dân nào. Ðiều kiện quá dễ dàng như vậy mở ngỏ cho những lạm dụng; người ta  xử dụng luật nầy như là phương thế để giải quyết những tranh chấp cá nhân.

Tháng Tư năm 2000, Tổng Thống Pervez Musharraf của Pakistan, đã công bố vài thay đổi trong đạo Luật Chống Phạm Thượng, ngõ hầu giãm bớt những lạm dụng. Nhưng chỉ một tháng sau, tức vào tháng 5 năm 2000, dưới áp lực mạnh của dân chúng cũng như của những nhà thông thái của Hồi giáo, tổng thống phải rút lại những thay đổi nầy. Hình phạt tối đa cho những  phạm lỗi là án tử hình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page