140 Trường Học Công Giáo bên Hoa Kỳ

sẽ đóng cửa vì thiếu tài chánh

và không có đủ số học sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

140 Trường Học Công Giáo bên Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vì thiếu tài chánh và không có đủ số học sinh.

Tin Hoa Kỳ (Apic 22/08/2003) - Trong tổng số 8,000 Trường học Công giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ, thì  có 140 trường  phải đóng cửa, khi bắt đầu năm học mới. Lý do là vì những trường học trên  bị thiếu tài chánh và không có đủ số học sinh ghi danh xin học. Ông Michael J. Guerra, chủ tịch của Hiệp Hội toàn quốc về Giáo Dục Công Giáo, than phiền là việc đóng cửa các trường như vừa nói, là một thiệt thòi to lớn cho đất nước Hoa Kỳ." Ông còn cho biết thêm rằng các Trường học Công giáo đã là sức mạnh cho quốc gia Hoa Kỳ trong vòng hơn một thế kỷ qua, vừa cống hiến nền giáo dục khoa bảng và kitô cho các em học sinh. Hiệp Hội toàn quốc về Giáo Dục Công Giáo quy tụ được 200 ngàn nhà giáo công giáo, dạy học cho 2.6 triệu học sinh tại 8,000 ngàn trường trung và tiểu học.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page