Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005

sẽ có thêm tính cách đại kết

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 sẽ có thêm tính cách đại kết.

Tin Ðức Quốc (Zenit 21/08/2003) - Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005, sẽ được tổ chức tại Thành Phố  Koeln, Ðức Quốc, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005, và sẽ có thêm đặc tính đại kết. Những vị có trách nhiệm tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 đã cho biết như vậy.

Cha Ulrich Hennes, người chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc mục vụ cho các bạn trẻ tại Tổng Giáo Phận Koeln, vừa đồng thời đặc trách về chiều  kích thiêng liêng của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005, đã cho biết thêm như sau: "Vào thời điểm nầy, công việc của chúng tôi hệ tại ở việc chuẩn bị tinh thần thiêng thiêng". Cha còn cho biết thêm như sau: "Việc tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ không thể nào thực hiện, nếu không có sự dấn thân trên bình diện giáo dục. Chính những người trẻ sẽ đảm trách cộng việc thông tin và gây ý thức  cho các cộng đoàn giáo xứ về tinh thần tiếp rước dành cho giới trẻ. Biến cố, tự nó, là một cuộc gặp gỡ giữa giới trẻ và Ðức Thánh Cha. Tuy nhiên, Văn Thư của Hội Ðồng Tòa Thánh về giáo dân giải thích thêm rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là lời mời gọi đối thoại giữa tất cả mọi người Kitô. Và tôi nghĩ rằng Hoàn Cảnh riêng biệt của Ðức Quồc, mời gọi chúng ta hãy xếp chương trình cho việc cầu nguyện đại kết với những người trẻ thuộc về những cộng đoàn kitô khác. Nhiều anh chị em Tin lành, các nhóm hướng đạo, những ca đoàn, tất cả đều nói lên sự sẵn sàng để giúp cho việc chuẩn bị tiếp đón các bạn trẻ."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page