Cha Giovanni Battistelli

vị quản thủ Thánh Ðịa

nhận định về cuộc nổ bôm

hôm thứ Ba 19/08/2003 tại Giêrusalem

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Dòng Phanxicô, cha Giovanni Battistelli, vị quản thủ Thánh Ðịa, nhận định về cuộc nổ bôm hôm thứ Ba 19/08/2003, tại Giêrusalem.

Tin Giêrusalem (Zenit 20/08/2003) - Cuộc Tấn Công tự sát bằng Bôm hôm thứ Ba 19/08/2003 vào chiếc xe Bus của người Do Thái tại Giêrusalem, đã gây thiệt hại nhiều cho diễn tiến hòa bình,  và khơi dậy biết bao đau buồn giữa những người Kitô tại Thánh Ðịa.

Linh Mục Giovanni Battistelli, vị quản thủ Thánh Ðịa, đã giải thích cho phóng viên đài Vatican, về tầm mức của cuộc tấn công gây tử thương cho 20 người và làm nhiều người khác bị thương. Cha nói:

"Tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Chúng tôi mở cuộc họp với những vị lãnh đạo của các giáo hội, để hiểu về hoàn cảnh chúng ta đang sống trong. Ðây là thời gian ngưng chiến, nhưng chỉ là "ngưng chiến" trên môi miệng mà thôi, bởi vì xảy ra hết cuộc trả thù nầy thì đến cuộc trả thù khác; đây là những hoàn cảnh đầy khó khăn. Tôi luôn luôn hy vọng là chúng ta có thể thông truyền sự an bình cho thế giới quanh chúng ta; nhưng tôi nhìn thấy những khó khăn to lớn. Ước muốn trả thù còn hiện diện nơi nhiều cá nhân và nhiều nhóm. Thủ tướng của người Palestine, Ông Mahmoud Abbas, lên án cuộc tấn công và nói là ông sẽ ngưng những gặp gỡ.  Nhưng thử hỏi, làm sao tìm ra giải pháp, nếu không tiếp tục những thảo luận với nhau. Cần có những cuộc đối thoại-thảo luận nầy, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Chúng ta đã nghe quá đủ những lời nói suông, từ phía bên nầy cũng như phía bên kia. Nhưng đó chỉ là những lời nói xuông mà thôi. Chúng ta thật sự cần những con người thiện chí để tìm kiếm hòa bình và công bằng."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page