Tin (đồn) về việc ÐTC Gioan Phaolô II

sắp bổ nhiệm thêm những vị Hồng Y mới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tin (đồn) về việc ÐTC Gioan Phaolô II sắp bổ nhiệm thêm những vị Hồng Y mới.

Tin Roma (CWN 20/08/2003) - Theo nguồn tin của hãng tin Thế Giới Công Giáo, thì các nhà báo tại Italia bắt đầu suy đoán là Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II có thể sẽ triệu tập Công Nghị vào tháng 10 năm 2003, để bổ nhiệm thêm những vị Tân Hồng Y. Suy đoán nầy dựa trên sự kiện là ÐTC Gioan Phaolô II đã mời tất cả quý vị Hồng Y trên thế giới về Roma vào tháng 10 năm 2003, để cùng với ÐTC  mừng 25 năm ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô ở ngai tòa Roma. Tòa Thánh Vatican đã xác nhận sự việc  tất cả các  vị Hồng Y đã được mời về Roma trong dịp nầy. Tuy nhiên, về việc bổ nhiệm những tân Hồng Y vào dịp nầy, thì chưa có xác nhận nào của Tòa Thánh.

Một  tin đồn khác --- và cũng chưa được Tòa Thánh xác nhận --- là ÐTC sẽ triệu tập công  nghị Hồng Y vào tháng Hai năm 2004.

Tin đồn thứ hai nầy dựa trên sự kiện là vào tháng Hai năm 2004, hồng y đoàn chỉ còn 103 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng. Quy Ðịnh hiện hành là phải có đủ số 120 vị Hồng Y có quyền bầu giáo hoàng.

Hiện nay, tại giáo triều Roma, cũng như tại các giáo phận trên thế giới, có những trách vụ đáng lý ra phải do một vị Hồng Y đứng đầu, nhưng trong thực tế thì chỉ do một Vị Tổng Giáo Mục, không có tước Hồng Y, đứng đầu. Do đó mà có thêm những suy đoán về việc bổ nhiệm những tân hồng y.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page