Chuyến viếng thăm thứ 102

của ÐTC Gioan Phaolô II

sẽ được thực hiện vào tháng 9 năm 2003

tại Cộng Hòa Slovaqui

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm thứ 102 của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được thực hiện vào tháng 9 năm 2003 tại Cộng Hòa Slovaqui.

Tin Roma (Apic 20/08/2003) - Như chúng tôi đã loan tin, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm cộng hòa Slovaqui, từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2003. Ðây là lần thứ hai, ÐTC đến thăm cộng hòa Slovaqui, như  là một quốc gia độc lập. Lần thứ nhất là vào năm 1995. Nhưng trước đó, khi  phần đất nầy cùng với cộng hòa Tchèque, còn kết thành chung như  một quốc gia là Tiệp Khắc, thì ÐTC đã viếng thăm nơi nầy vào năm 1990. Cộng Hòa Slovaqui hiện có 5.4 triệu dân, trong số nầy có 74.71% là người công giáo latinh, 5% công giáo đông phương, và 5.9% là Tin lành. Tính từ đầu cho đến tháng  6  năm 2003, ÐTC đã thực hiện  101 chuyến viếng thăm quốc tế (ngoài Italia) và đã thăm tổng cộng 130 quốc gia,  trong số nầy BaLan đã được ÐTC về thăm 8 lần, và nước Pháp được ÐTC đến thăm 6 lần. Tại Italia, ÐTC đã thực hiện 140 lần viếng thăm các nơi trong nước.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page