Tòa Thánh sắp công bố

Văn Kiện về Sinh Hoạt Phụng Vụ

trong Giáo Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh sắp công bố Văn Kiện về Sinh Hoạt Phụng Vụ trong Giáo Hội.

Tin Roma (CWN 18/08/2003) - Hãng Tin Công  Giáo Thế Giới, hôm ngày 18 tháng 8 năm 2003, đã trích lại nguồn tin ACI-Prensa, cho rằng Tòa Thánh sắp công bố, vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2003, một Văn Kiện liên quan đến sinh hoạt Phụng Vụ trong Giáo Hội.

Theo nguồn tin nầy ---  tuy chưa được Tòa Thánh xác nhận --- thì Văn Kiện mới, sắp được công bố, là Văn Kiện đã được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến trong Thông Ðiệp về Bí Tích Thánh Thể, mới được công bố, khi ÐTC xác định rằng những quy định pháp lý liên quan đến Phụng Vụ, có lẽ sẽ được công bố. Cũng theo nguồn tin nói trên, thì Văn Kiện sắp được công bố sẽ đưa ra những hướng dẫn rõ ràng cho việc cử hành Thánh Lễ. Văn Kiện  quyết định rằng các linh mục không có thẩm quyền thay đổi Phụng Vụ theo ý riêng mình. Trong quá khứ, Tòa Thánh đã nhiều lần lưu ý rằng những quy luật để cử  hành Phụng Vụ cần được tuân giữ  trọn vẹn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page