Các linh mục tại Milwaukee

yêu cầu phong chức linh mục

cho những người có gia đình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các linh mục tại Milwaukee yêu cầu phong chức linh mục cho những người có gia đình.

Milwaukee, Hoa kỳ [CNS 19/08/2003] - Trên 160 linh mục thuộc tổng giáo phận Milwaukee, bang Wisconsin, Hoa kỳ đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu các đức giám mục Hoa kỳ phong chức linh mục cho những người có gia đình.

Lá thư có đoạn viết như sau: "Chúng con yêu cầu rằng kể từ nay độc thân sẽ không còn có tính cách bắt buộc nữa, mà chỉ là nhiệm ý đối với những ứng sinh muốn làm linh mục triều trong Giáo hội Công giáo La mã."

Ðược ký tên hôm 16/08/2003, lá thư đã được gởi đến Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ. Theo các linh mục thuộc tổng giáo phận Milwaukee,  Giáo hội Công giáo cần có nhiều ứng sinh cho chức linh mục để đời sống bí tích của Giáo hội luôn được nở rộ. Các linh mục ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu phong chức linh mục cho những người có gia đình,  nói rằng độc thân là "một đoàn sủng cao cả". Các linh mục này cũng tiên đoán rằng  sẽ có nhiều người chọn bậc độc thân cho dẫu nó không còn là một luật bắt buộc nữa. Tuy nhiên, theo các linh mục này, bậc hôn nhân và nhiều ơn ích của bậc này vẫn phù hợp với chức linh mục và ngay cả thuận lợi cho chức vụ linh mục nữa.

Hiện nay số linh mục triều trong tổng giáo phận Milwaukee là 442 vị, trong số này có 128 vị đã ký tên vào thỉnh nguyện thư. 35 vị khác ký tên vào thỉnh nguyện thư là linh mục dòng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page