Tu Hội Kitô Vua

theo tinh thần thánh Phanxicô Assisi

kỷ niệm 50 năm thành lập

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tu Hội "Kitô Vua" theo tinh thần thánh Phanxicô Assisi kỷ niệm 50 năm thành lập.

Danville, Hoa kỳ [CNS 19/08/2003] - Trên 100 thành viên của Tu Hội Ðời  "Kitô Vua" theo tinh thần thánh Phanxicô Assisi đã tập trung về Nhà Tỉnh Tâm thánh Damiano ở Danville, California Hoa kỳ để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tu hội.

Các tham dự viên của cuộc lễ mừng kỷ niệm đến từ Hoa kỳ, Ý và Canada. Trọng tâm của cuộc lễ mừng kỷ niệm là những ngày tỉnh tâm do cha Robert Mitchell, dòng Phanxicô hướng dẫn với chủ đề "tận hiến để truyền giáo trong thế giới ngày nay".

Tu hội "Kitô Vua" là một tu hội đời quốc tế, gồm những người nữ giáo dân độc thân mà sứ mệnh là làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng và mang Tình yêu của Chúa Kitô đến cho mọi người qua phục vụ mà vẫn tiếp tục làm việc giữa đời.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page