Tranh tụng đất đai giữa chính quyền

và một tu viện copte tại Ai Cập

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tranh tụng đất đai giữa chính quyền  và một tu viện copte tại Ai Cập.

Cairo [AFP 19/08/2003] - Hôm thứ Ba 19/08/2003, một cuộc tranh tụng về đất đai đã nổ ra giữa chính quyền và một tu viện copte tại Ai cập.

Theo tường thuật của cảnh sát, các tu sĩ tại tu viện thánh Antôn, gần Biển Ðỏ, đã chống lại một toán cảnh sát khi những người này muốn phá hủy một bức tường được dựng lên trên một lô đất mà các tu sĩ đã sát nhập vào tu viện. Cảnh sát nói rằng lô đất này thuộc quyền chính phủ.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh cho cảnh sát rút lui để tránh đụng độ với các tu sĩ và quyết định giải quyết vấn đề một cách ôn hòa với giới hữu trách trong tu viện.

Tu viện thánh Antôn này đã có từ thế kỷ thứ 4 và gồm bốn nhà thờ.Thánh Antôn sinh năm 251 trong vùng này và đã sống ở đó cho đến năm 285.

Trung Tâm có tên là "tiếng nói nhân quyền" do một tín hữu copte đứng đầu đã xin các nhân viên an ninh đừng tố cáo tu viện hay các tu sĩ để tránh gia tăng mối căng thẳng giữa hai bên.

Dân số Ai cập hiện nay là 65 triệu người, phần đông theo Hồi giáo. Theo thống kê của Nhà nước, số tín hữu copte là 5.8 triệu. Nhưng theo ước tính của Giáo hội copte, số tín hữu có thể lên đến 10 triệu người. Ít tham gia vào đời sống chính trị, nhưng thiểu số tín hữu copte có ảnh hưởng lớn trong lãnh vực kinh tế.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page