Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

đã đến Croatia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã đến Croatia.

Croatia [Avvenire 19/08/2003] - Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã đến Croatia.

Hôm thứ Hai 18/08/2003, trong cuộc hành hương vòng quanh Âu Châu, Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới trẻ đã dừng chân tại Samobor, Croatia,  là nơi hiện đang diễn ra Ðại Hội Giới Trẻ Âu Châu sống theo tinh thần thánh Phanxicô. Các bạn trẻ đã quỳ gối cầu nguyện sốt sắng trước Thánh Giá và lắng nghe giáo huấn của thánh Phanxicô Assisi.

Hôm thứ Ba 19/08/2003, Thánh Giá Ngày Quốc Tế Giới trẻ đã được các bạn trẻ thuộc hai giáo phận Djakovo và Pozeka trao lại cho các bạn trẻ thuộc giáo phận Banja Luka bên Bosnia Herzegovina. Từ đây, các bạn trẻ sẽ mang Thánh Gia đến Sarajevo và Mostar. Cũng như trong các chặng khác, Thánh Giá sẽ dừng chân tại nhiều Ðền thánh khác nhau.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page