Cộng đồng thánh Egidio hoan hỉ

trước tin các phiến quân tại Liberia

chịu ký thỏa ước hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng đồng thánh Egidio hoan hỉ trước tin các phiến quân tại Liberia chịu ký thỏa ước hòa bình.

Roma [CNS 19/08/2003] - Cộng đồng thánh Egidio hoan hỉ trước tin đại diện của chính phủ Liberia và hai nhóm phiến quân đã ký tên vào thỏa ước hòa bình hôm 18/08/2003.

Với thỏa ước này, mọi người đều hy vọng rằng cuộc nội chiến kéo dài trong 14 năm qua sẽ chấm dứt. Thỏa ước này trước hết sẽ bảo đảm cho việc ngưng bắn và mở đường cho việc thành lập một chính phủ lâm thời kéo dài hai năm để chuẩn bị cho việc bầu cử dân chủ.

Ông Mario Giro, thuộc Cộng Ðồng Thánh Egidio, người đã có công tiếp xúc với các phiến quân trong hơn một năm qua, xem đây là một bước tiến khả quan để mang lại hòa bình và ổn định cho Liberia.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page